Sulfasalazine

Sulfasalazine (salazopyrin) คือยาอะไร

ในส่วนของผู้ป่วยเอเอสแล้ว ยา Sulfasalazine นั้นจำเป็นอย่างมากในการรักษา โรคเอเอส ผู้ป่วยส่วนมากยังไม่รู้ว่ายาตัวนี้ กินเพื่ออะไร มีผลข้างเคียงยังไงวันนี้ผมจะรวบรวมข้อมูลมา ให้ท่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับ ข้อมูลยา ชื่อสามัญ Sulfasalazine ชื่อการค้า Salazopyrin (en-tabs) Sulfasalazine เป็นยาที่มีข้อบ่งชี้ในการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ และลำไส้ใหญ่อักเสบ (ulcerative colitis) sulfasalazine มีโครงสร้างทางเคมีอยู่ในกลุ่ม salicylate และ sulfonamide Sulfasalazine เป็นยาที่ควรใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์และเภสัชกร ดังนั้นไม่ควรหาซื้อยามารับประทานเองโดยไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือซักประวัติ ตรวจร่างกายมาก่อน เนื่องจากผู้ป่วยอาจมีข้อห้ามใช้ยาและอาจได้รับอันตรายจากยาได้ ผู้ป่วยไม่ควรใช้ยา ในกรณีดังต่อไปนี้ 1. มีประวัติแพ้ยา sulfasalazine ,ยาซัลฟา, ยาแอสไพริน หรือยาที่มีโครงสร้างเป็น salicylate 2. มีการอุดตันของลำไส้ หรือกระเพาะปัสสาวะ 3. เป็นโรคพอร์ไฟเรีย (porphyria) ข้อควรปฏิบัติในการรับประทานยา 1. รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ไม่เพิ่มหรือลดขนาดยา รวมถึงหยุดการรับประทานยาด้วยตนเอง 2. ควรรับประทานยาพร้อมอาหารเพื่อลดผลข้างเคียงเรื่องการระคายเคืองกระเพาะอาหาร และควรรับประทานยาให้ตรงเวลา (ระยะห่างเวลาระหว่างยาแต่ละมื้อไม่ควรเกิน 8 ชั่วโมง) […]